ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆုံ

Image

ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္ဦးေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ (Peace-Talk Creation Group)ႏွင့္ လူငယ္မ်ား သည္ျဖစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ရံုးတြင ္ဇြန္လ၁၁ရက္ေန႕ကေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ယခုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္မွ သူတို႕အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းငန္းစဥ္ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။လူငယ္မ်ားမွလည္း ကိုယ့္အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုဖလွယ္ခဲ့ၾကျပီး သိရိွလိုသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေမးျမန္းသြားခဲ့သည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ကိုလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ(KIA) လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ၾကား ျငမ္းခ်င္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕အဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦးျဖစ္သည္။ ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္၊ ဦးခပရာခြန္းေအာင္၊ဦးအင္ခ်န္ခူး ဆန္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာ တို႕ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ယခုထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မရရိွေသးေပ။ ယခုလ အတြင္း အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တို႕ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s