အဖိုးၾကီး၏ ဆႏၵ(ေဇာ္ေယာ္)

ခုႏွစ္မွာ စိ္န္လုံကြ်န္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလာပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ လုံျခံဳေရး တပ္အေျမာက္ အမ်ားႏွင့္ ျခံရံျပီးလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ထိုစဥ္အေခၚအရပလိပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျငမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ့အျမင္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ပါရေစ။ နဂါကျငိ္မ္းခ်မ္းျပီးသားျဖစ္ပါတယ္၊၁၉၅၃(၅)ေရာက္ေလာက္နဲ႕ပဲလာေရာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။အဲဒီေတာ့ျပည္နယ္ ဘယ္ေလာက္လုံျခံတယ္ဆို တာ ေပၚလြင္ပါတယ္။မိမိတို႕ရဲ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ အားကိုးခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ႕တစ္လံ၊ ႏွစ္လံအကြာ ဓားသိုင္းကျပခဲ့တာလည္း ေကာင္းေကာင္းရႈစားရပါသည္။ ဒီလိုအေျခအေနကေနယိုယြင္းသြား တာ၊ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား ရဲ့အျပစ္လုံး၀ မပါပါဘူး။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူလူၾကီးမ်ားရဲ့ မွားယြင္းမႈ အေျခအေနဆိုး၍ ယေန႕အေျခအေန ေရာက္လာရတာ ျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္စြာ တင္ျပေဆြးေႏြးအပ္ပါသည္။

ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္လူၾကီးေတြရဲ့မွား ယြင္းမႈ၊ အထင္ေသးမႈ စသည္အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးရဲ့ တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲမည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႕ အဏာသိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ရဲ့မေက်နပ္မႈ ေပါက္ဖြားလာတယ္။ဒီမတိုင္မီ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေတာ္သင္သြားခ်င္ၾကလို႕ ျပည္နယ္အစိုးရကို အပိုကပ္ေျပာဆိုသည့္ အခါ ဘတ္ဂ်တ္မလုံေလာက္၍ မလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးႏုရဲ့၀င္ဒါမီယာ အိမ္သို႕ သြားတင္ျပ သည့္အခါ ယခုေပးထားတဲ့ဘတ္ဂ်က္ေတာင္မွ ဗမာေတြရဲ့ေခၽြးနဲစာ ထဲကျပေပးထားတယ္လို႕ေျပာတဲ့ေနာက္အေဆာင္သို႕ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားပြတ္ေလာရိိုက္သြားခဲ့ပါသည္။ ဒါေၾကာင္႕ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ အေရးကို မစဥ္စားမိတဲ့ အတြက္ တစ္စ တစ္စ နဲဲ႕ မေက်နပ္မႈ ပို၍ ပို၍ၾကီးမားလာတယ္လို႕ ျမင္ရပါတယ္။

            ကခ်င္ျပည္နယ္ စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္အခါက ထူးထူးျခားျခား မျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းတစ္ခုမွမပါပါ။ဗန္းေမာ္ခရိုင္နဲဲ႕ ျမစ္ၾကီးနားခရိုင္ကို ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ဘဲပါရိွခဲ့ပါတယ္။ ထိုကာလျပည္နယ္မွာ စစ္တပ္ဆိုသည္လည္း မရိွပါဘူး။ (၁၀နဲ႕ ၁၁- UMP) ဘဲရိွပါတယ္။ ဒီေန႕အခ်ိန္မွာလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဘဲ ေျပာၾကပါသည္။ ကခ်င္တစ္မ်ိဳးထဲ အတြက္ ေတာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား အားလုံးအတြက္ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုေတာင္းဆိုတာက မွားတယ္လို႕မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ေရွးအခါကတည္းက တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္အခါကလည္း ကခ်င္မဟုတ္သူ၀န္ၾကီး ေျခာက္ဦး ႏွင့္ ကခ်င္၀န္ၾကီးေျခာက္ဦး ပူေပါင္းျပီး အစိုးရဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ ဖြဲ႕စည္းတာ ဆိုလို႕ရိွရင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကို အမွန္ကန္ဆုံးလို႕ယူဆပါသည္။ ကန္႕ကြတ္သူလည္း တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ မေပၚေပါက္ခဲ့ပါဘူး။ ယေန႕အခ်ိန္အခါမွာလည္း ျပည္နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္းတီးခြင့္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး နစ္နာမည္လို႕ စိုးစဥ္မွ်မထင္မွတ္ ခဲ့ပါဘူး။KIA  အနယ္နဲ႕လည္း မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးခြင့္ ရိွသည့္ေန႕ လက္နက္ကိုင္စရာမလုိဘူး လို႕ ေျပာသံလည္း ၾကားမိပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႕လည္း တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ တစ္ခုဘဲ ရိွရမည္လို႕ အေျဖေပးျပီး တပ္မေတာ္ထဲေရာက္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ယခင္စစ္အစုိးရမတိုင္ခင္အထိ ခမ္းတီးျမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ တပ္ရင္း (၁၃) ရင္းသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရိွပါတယ္။ ယေန႕အခါမွာ သံသယျဖစ္စရာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေတြကဘာေတြလဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလူဦးေရ (၁၂) သိန္းေလာက္ပဲရိွပါတယ္။ တပ္ရင္း စုစုေပါင္း ၆၀ ခန္႕ခ်ထားသည့္အျပင္ အေျမွာက္တပ္၊ လားတပ္၊ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ စသည္ျဖင့္ လက္ရုံးတပ္ေတြလည္း အစုံအလင္ ခ်ထားတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ တပ္မတစ္ခုသည္ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား တပ္ရင္း(၁၀) ခုညီမွ်ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္တပ္မ ႏွစ္ခု၊ သုံးခုတက္လာျပီ ဆိုရင္ နဂိုရိွတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းလိုက္ ရင္ေတာ့ စုစုေပါင္းတပ္ရင္း  (၁၀၀) နီးပါးျဖစ္လာမည့္ သေဘာရိွပါတယ္။ တပ္မ်ားရဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လူအင္းအားျပဳန္တီးမႈ အလြန္ၾကီးမားမယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆန္မ်ား တစ္ေထာင့္ရဲ႕တန္ဖိုးမွာသိန္းဂဏာန္းထက္ ေလ်ာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးဘယ္ေလာက္ပဲေၾကြးေၾကာ္ေနပါေစ ျပည္သူကေတာ့ မြဲျမဲ မြဲေနမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လူေျပာင္းတာထက္ မူေျပာင္းျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ႏႈန္း ပိုျမန္ဆန္လာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္ရင္း ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။တပ္ရင္း အေျမက္အမ်ားခ်ထားျခင္း၊ ပို႕လႊတ္ျခင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္ေျပာင္သြားသလို ထင္ရွားေပါလြင္ေနပါသည္။

ဒါျပင္လူၾကီးေတြရဲ့ ပါစပ္ထဲမွာ ကခ်င္“လက္တစ္ဆုပ္စာ”  စကားလုံးက လက္သုံးစကားျဖစ္ေနတာကို လည္းၾကားေနရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕မ်ား ဤမွ်ရင့္သီးေသာ စကားလုံးသုံးေနရၾကတာလဲ။ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ရွင္းဖို႕အင္အား အလုံအေလာက္ရိွပါတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ရွင္းလို႕ရပါတယ္လို႕ တိုင္းသိျပည္သိေျပာပါတယ္။ ဘာ၀ဋ္ေၾကြးရိွလို႕ ဒီလိုရွင္းလင္း သုတ္တင္ ခ်င္ၾကတာလဲ ဆုိတာကို မေတြးတတ္ေအာင္ရိွပါတယ္။ မႏွစ္က ဇြန္လမွာ စစ္ပြဲဲစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ အခါက   တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုံံျခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ တိုက္ပြဲစတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လမွာ လဂ်ားယန္မွာ ျငမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္မွတ္တမ္းကို ေလ့လာသည့္အခါ ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ လိမ္ညာျပီး အေဖမေပးဘဲ ေဆြးေႏြးခဲ့တာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။

            ေရအားလွ်ပ္စစ္ (power) လိုင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ပတ္ သက္ျပီး အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ေလာပီတဓာတ္အားလိုင္းဟာ (၁၉၅၅-၆၀) ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူဟာ ဒီဓာတ္အားလိုင္း လုံျခဳံေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ျပည့့္စုံတဲ့ လုံျခဳံေရးမရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အလားတူ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးလတုန္းကလည္း ေလာပီတလိုင္း လိပ္သိုရာသို ဓာတ္အားလိုင္း tower တိုင္ႏွစ္တိုင္ ေဖာက္ခြဲခံရတာက သတင္းစာမွာ ဖတ္မိပါတယ္။ အတိအက်ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ လိပ္သိုရာသို မွာ ျဖစ္ခဲ့တာကိုတင္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ တာ၀န္က်တဲ့ tower တိုင္မ်ားကို မနက္( ၆း၀၀- ၆း၃၀)နာရီ မွ စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဘာမွအပ်က္အစီး မရိွဘာဘူး။ သုိ႕ေသာ္ ၁၀း၀၀ နာရီ မျပည့္ခင္ရန္ကုန္မွ မီးလိုင္းျပတ္ေၾကာင္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ တဖန္သြားစစ္ေဆးသည့္ အခါမွာ ၀ါလုံးရွည္ႏွင့္ ေလွကားဆင္ျပီး ဓါတ္အားတိုင္တစ္ခု ေဖာက္ခြဲခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႕လူၾကီးမ်ားကို အျပစ္တင္တာမဟုတ္ေသာ္လည္းဘဲ သည့္အျပင္အျခားကိစၥမ်ားလည္း ဒီလိုနည္းနဲ႕လုံျခဳံေရးရမယ္လို႕ မထင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေၾကာင္းစဥ္းစားတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းျပည္ၾကီး ယိုယြင္းပ်က္စီးေတာ့မည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚက ရိုင္းတယ္လို႕ေတာ့မထင္ပါနဲ႕“ေခ်အီးေခ်လန္႔” ကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ ဖို႕လည္း တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ ေျပာသံမၾကားမိပါဘူး။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ခြဲမထြက္ပါဘူးလို႕ အတိအက် ေရးထားတာလည္း ဖတ္ရႈေလ့လာမိပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ရြာမီးရိႈ႕၊ ဘုရားေက်ာင္းမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး၊ မည္းမည္းျမင္ရင္ပစ္ျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့စစ္သမိုင္းရဲ့ အာသံစစ္ဆင္ေရးမွာ တစ္အိုးစာ၊ ႏွစ္အိုးစာ ဆင္ထန္း အၾကပ္အကဲမ်ား ကို ညႊန္ၾကားရာမွာ အရပ္သူအရပ္သားပိုင္ ဗူးတစ္ညြန္႔မခူးရ၊ ခ်ည္တစ္မွ်င္မယူရ ဆိုတဲ့ စစ္မိန္႕ ညြန္ၾကားခ်က္ ရိွခဲ့တယ္လို႕ လူၾကီးမ်ား လမ္းညြန္တာ၊ ညြန္ၾကားတာ မွတ္မိျမင္ေယာင္္ေနပါေသးတယ္။ယေန႕အားကိုး ရမဲ့ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ့ တပ္မေတာ္ကို ညြန္ၾကားခ်က္ရိွလား၊ ညြန္ၾကားလား၊ လိုက္နာေနသလားေတာ့ တာ၀န္ရိွတဲ့အဆင့္ဆင့္၊ ျပည္သူမ်ားပါ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ပါေၾကာင္း ရိုသားပြင့္လင္းစြာ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

ေဇာ္ေယာ္-ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး(ျငိမ္း)

ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာင္စီဥကၠဌ (ျငိမ္း)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s