ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္

ျဲဲဲမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ (၆.၇.၂၀၁၂) ရက္၊ လာမည့္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ဂ်န္မိုင္ေကာငး္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၇ ရက္၊ ည ၉း၀၀ အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးထိန္သိမ္း၊ ႏွိပ္စက္ထားေသာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား အခုထိလြတ္ေပးျခင္း မရိွေသး ေသာေၾကာင့္ ဂ်န္မိုင္ေကာငး္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္း

ေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ဂ်န္မိုင္ camp မွ စတင္ျပီး ျပည္နယ္တရားရုံး ထိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ စီတန္းလွည့္လည္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သုိ႕ စာတင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ဲတို႕က ဦးဘရန္ေရွာင္တစ္ေယာက္ထဲ ကိုပဲ ရည္ရြယ္ တာမဟုတ္ဘူး။ ဒုကၡသည္ စခန္းသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္ မ်ားကို အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းစီး မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖမ္းစီးထား ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးရန္ျဖစ္တယ္” ဟု ဂ်န္မိုင္ေကာင္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ဒုကၡသည္ စခန္းတာ၀န္ခံ ဆရာ ဦးေအာင္ျမတ္က ဆိုသည္။

ဤ စီတန္းလွည့္လည္မည့္ အစီအစဥ္ကို (နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၂း၀၀နာရီထိ) ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အဓိက ဦးေဆာင္မည့္ သူမ်ားမွာ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦး လဖိုင္ဂ်ာ္ေနာ္(ဂ်န္မုိင္ေကာင္း)၊ ဆရာေအာင္ျမတ္(တာ၀န္ခံ၊ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းႏွစ္ျခင္း စစ္ေရွာင္စခန္း)၊ ဦးေဂၚရီ ေဇာ္ေတာင္ (ေအျမသာယာ)၊ ဦးယိန္းေဆာင္ (ဂ်န္မိုင္ေကာငး္) ႏွင့္ ဆရာဆြမ္ဒူခြန္ဆိုင္း (ဂ်န္မိုင္ေကာင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၀င္း) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ စီးတန္လွည့္လည္ခြင့္ကိုမွာမႈ ဇူလိုင္ ၃၊၄ ေရာက္ေလာက္မွ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား အဓမၼ အစိုးရကဖမ္းစီးသြားျပီး ႏွိပ္စက္မူမ်ားရိွကာ အခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လြတ္ေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဤသုိ႕ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ၀င္ေရာက္ဖမ္းစီးမႈသည္ သည္ ျမစ္ၾကီးနား မိုးေကာင္း ႏွင့္ ေနရာ အနံ႕ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့ သို႕ဖမး္စီးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေအးခ်မ္စြာ ခိုလူံေနထိုင္ႏိုင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ လုံျခဳံမႈ မရိွသကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဤသို႕ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းသည္ ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္တစ္ၾကိမ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s