ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏တရားခြင္အတြင္း မွတ္တမ္းလိုက္ေရးခြင့္မရိွ

Image

၂၁၀၂ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ဖမ္းဆီး သြားေသာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ ဒုတိယ ရုံးခ်ိန္းရက္ျဖစ္ေသာ ဇြန္လိႈင္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံးစစ္ေဆးရာ ရုံးခုံအခန္းသုိ႕မည္သူမ်ား မ၀င္ရေၾကာင္း မည့္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွလည္း လိုက္ျပီး ေရးသားျခင္းမရိွေၾကာင္း ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ေရွ႕ေနျဖစ္ေသာ ဦးမာခါးအား လိုက္ေရးကူမည့္ ေရွ႕ေနအကူေတာင္ အတြင္းသုိ႔၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၎ဆီမွာ အခက္အခဲမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးမာခါးက ေျပာျပသည္။

“မေန႔က ၄ ေယာက္ပဲ၀င္ခြင့္ရတယ္။ ဥပေဒ အၾကံေပးရယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ ၊ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ ႏွင့္ တရားလို ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္စြာလင္းရယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၄ေယာက္ပဲ၀င္ခြင့္ရတယ္။ အထဲမွာေရာ္ အျပင္မွာပါ ဘယ္သူမွ မွတ္တမ္း လိုက္မေရးရဘူး။ အျပင္ကေနလည္းမွတ္တမ္းတင္ခြင့္မရိွဘူး” ဟုေရွ႕ေနဦးမာခါးက ေျပာျပသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္  အမႈစစ္ ျဖစ္၍ ကြ်န္လိုက္မေရးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ မွတ္တမ္း လက္ေရးဖို႔ တစ္ေယာက္ေတာ့ လိုအပ္တယ္လို႔တရားသူၾကီးကို ေျပာေတာ့ ဒါက သူတို႔ ခြင့္ျပဳဘူးတဲ့။ မွတ္တမ္းကြ်န္ေတာ္တို႔ မေရးလိုက္ရေတာ့ တကယ္လို႔ စာေရးမ က လက္နဲ႕ဘဲ  လိုက္ေရးတဲ့အတြက္ သေဘာရိုးနဲ႕မွားခဲ့သည့္ ရိွေသာ္ လည္း တိုက္ၾကည့္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အမွန္ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီ မွတ္တမ္းရိွေတာ့ စာေရးမ ေရးတာနဲ႕ ျပန္တိုက္ၾကည့္လို႔ရတယ္။ တကယ္လို႔မွားတယ္ဆို ရင္လည္း ျပန္ေျပာျပီး ျပန္ျပင္လို႕ရတယ္။ အခုက မွတ္တမ္းမရိွေတာ့  ဆုံးရႈံးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္“ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အျပင္မွာ လိုက္ ေရးေနေသာ သူတစ္ေယာက္ကိုမႈ ရဲတစ္ေယာက္ က မလိုက္ေရးဖို႔ ျခိ္မ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာၾကည့္ေသာ သူမ်ားကို လည္း နာမည္စာရင္း ေကာက္ခံထားေၾကာင္း အျပင္ကေန ၾကည့္ဖို႕ျပတင္းေပါက္တစ္ခု ႏွင့္ တံခါးမၾကီးကို တာ ဖြင့္ထားေပးေၾကာင္း အျပင္ေတြရိွေသာ ထိုင္ခုံေတြမႈ တစ္ခုံမွ မရိွေသာေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့သူေဒသခံ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဇြန္လိုင္ ၁၁ ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရုံးခ်ိန္းတြင္ မႈ အျခား ေရွ႕ေန ၄ ေယာက္ႏွင့္ ဦးမာခါးအားလိုက္ေရးကူေသာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ စုစုေပါင္း ၅ ေယာက္၀င္ကာ လိုက္ေရးခဲ့သည္။ အျပင္မွလည္း ထိုင္ခုံတြင္ရိွေသာ ေၾကာင္း ထိုထိုင္ခုံမ်ား တြင္ ထိုင္ကာ နားေထာင္လို႔ရသည္။ ေဘးတြင္ ရိွျပတင္းေပါက္ကိုလည္း ဖြင့္ ထားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခုတစ္ေခါက္ရုံးခ်ိန္းမွာမႈ ထူးျခားေနေၾကာင္း ခါတိုင္းထက္ တင္းၾကပ္ခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ မႈမရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခုတစ္ေခါက္ ရုံးခ်ိန္းမွာ စ.ရ.ဖ မွ ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္စြာလင္းအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္စြာလင္းသည္  ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္မွာ   A-18555 ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွန္မွာမႈ ဤ နံပါတ္သည္ ၁၉၈၀ ေရွးပိုင္းတြင္ေပးေသာ နံပတ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ခု ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပးေသာကိုယ္ပိုင္ အမွတ္မ်ားမွာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤထြက္ဆိုခ်က္မွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားစြာရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။  ေနာက္ရုံးခ်ိန္းသည္ ဇြန္လိႈင္ ၂၃ ရက္ေန႕ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s