ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း
၁၇.၆.၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညကလာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿမ႕ိဳေပၚတြင္ဗံုးေဖာက္ခဲြသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းစရာရွိသျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧည့္မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားကာ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားခဲ့သည္။ ထိုညတြင္စခန္းတာ၀န္ခံျဖစ္သူဆရာ ေအာင္ျမတ္မွ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခဳံေရး တပ္စု (၁) ရံုးထိလိုက္ပါသြားကာ ည (၁၂) နာရီတိုင္ သြားေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဘရန္ေရွာင္အား ျပန္မလႊတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ စခန္းသို႔ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ စခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဇနီးသည္ေဒၚေဇညြယ္တို႔မွ စရဖရံုးသြားကာ ဘရန္ေရွာင္အား ေတြ႔ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လံုး၀ေတြ႔ခြင့္မရသည့္အပင္ စရဖမ်ား၏ ေမာက္ေမာက္မာမာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈကိုခံခဲ့ရပါသည္။ ဇနီးသည္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔လိပ္မႈကာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ သာမာန္ျပည္သူတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေကအိုင္ေအလံုး၀မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၄င္းအားအျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အသနားခံစာေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွအေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂) ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳုပ္ EC (၄၈) ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မႈျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ မိတၱဴေပးပို႔သည့္ ေတာင္းဆိုစာတြင္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ေကအိုင္ေအ လံုး၀မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအားအျမန္လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ အဆိုးဘက္မွ တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၄င္းညထုတ္လႊင့္သည့္ ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းတြင္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ သည္ေကအိုင္ေအဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းအား ၁၇.၆.၂၀၁၂ ေန့ညက ဂ်န္မိုင္ေကာင္းႏွစ္ျခင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ထုတ္လႊင့္ ျပသေၾကျငာခဲ့ ပါသည္။ ၆.၇.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းဒုကၡစခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းအသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားအသင္းေတာ္၊ အသင္းေတာ္သားမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀၀) ဦးခန္႔မွ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေကာင္းမြန္သည့္ရလတ္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရရွိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လိုင္လ (၁၂) ေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳုပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လိပ္မႈကာ တရားစဲြဆိုထားမႈ အားရုုပ္သိမ္းကာ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုစာေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါ။ ၂၀.၆.၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္ ၁၂း၄၅ နာရီတြင္ စရဖမ်ားႏွင့္ရဲမ်ား ၁၅ ဦးခန္႔မွ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား လက္ေနာက္ျပန္လည့္ လက္ထိပ္ခတ္ျပီးႀကိဳးရွည္ျဖင့္ ဆဲြကာေသနတ္အျပည့္အစံုပါသည့္ အေစာင့္မ်ားစြာျဖင့္ ဂ်န္မိုင္ေကာင္း ႏွစ္ျခင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာပါသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ မ်က္ႏွာသည္ဖူးေယာင္ေနျပီး၊ ဘယ္ဘက္မ်က္ခံုးေပၚတြင္ မဲနက္သည့္ဒဏ္ရာၾကီး ကိုေကာင္းစြာေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္း၏လက္ေပၚႏွင့္ ေျခေထာက္ေပၚတို႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။ ၄င္း၏ပုဆိုးေပၚတြင္လည္း ေသြးကြက္တစ္ခုကုိေတြ႔ရပါသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ ထိုအေျခအေနကို ျမင္ေတြ႔လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဇနီးေဒၚေဇညြယ္ အျပင္းအထန္စိတ္ထိခိုက္သြားခဲ့ကာ ငိုယိုျပီး မူးမ့ဲသြညးခ့ဲပါသည္၊၊ ၄င္း၏သားငယ္သည္လည္း ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရႊံကာငိုယိုေနပါေတာ့သည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ၄င္းတို႔မိသားစုေနထိုင္သည့္ အေဆာင္ႏွင့္ အိပ္ယာသို႔ ေခၚေဆာင္လာကာ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားရိုက္ ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၁.၆.၂၀၁၂ ေန႔၌ လည္း အရင္ေန႔ကပံုစံအတိုင္း ထပ္မံ၍ေခၚလာခဲ့ပါသည္။

၂၂.၆.၂၀၁၂ ေန႔ည ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းတြင္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းအားဂ်န္မိုင္ေကာင္းႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၀င္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဖမ္းဆီးရမိ ထားေၾကာင္း ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔စဥ္ထုတ္ ျမ၀တီသတင္းစာႏွင့္ ရတနာပံုသတင္းစာတို႔တြင္ အလားတူထပ္မံေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ၂၅.၆.၂၀၁၂ ေန႔မွ တရားရံုး၌ခ်ဳပ္မိန္႔ ရီမန္ကို စယူခဲ့ပါသည္။ ခ်ဳပ္ရီမန္သည္ ၂၅.၆.၂၀၁၂ ေန႔မွ ၆.၇.၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၈.၆.၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ စရဖႏွင့္ရဲမ်ား မွ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ျမစ္ႀကီးနာျမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ ဒုျမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္မင္းထံ ေခၚေဆာင္လာကာ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစခဲ့ပါသည္။ ေျဖာင့္ခ်က္ယူရန္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တရားသူႀကီးမွ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ ၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ႔ေနရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ ရရွိသည့္ဒဏ္ရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၄င္းကဆိုင္ကယ္ေမွာက္၍ ရရွိခဲ့သည့္ဒဏ္ရာျဖစ္သည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ တရားသူႀကီးမွ အိ္က်ႌခၽြတ္ရန္ေျပာရာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္က ေၾကာက္ရႊံေနကာ အိက်ႌမခၽြတ္ရဲျဖစ္ေနရာ တရားသူႀကီးမွ ထပ္ေျပာေသာ အခါမွအိ္က်ႌခၽြတ္လိုက္ရာ ေအာက္ခံလက္ျပတ္အိက်ႌ၏ အေပၚခ်က္တည့္တည့္ေနရာတြင္ အျဖဴေရာင္အသံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုအေနအထားကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တရားသူႀကီးကစိတ္ဆိုးေနခ်ိန္ စရဖဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စြာလင္းမွ တရားရံုးသို႔၀င္လာကာ အသံဖမ္းစက္အားျဖဳတ္ယူမည္ျပဳစဥ္ တရားသူႀကီးမွတားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ တရားသူႀကီးမွ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား အသံဖမ္းစက္ႏွင့္တကြ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂၉.၆.၂၀၁၂ ေန႔တြင္လည္း အထက္ပါအတိုင္း ဒုျမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းထံ ထပ္မံေခၚေဆာင္လာကာ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစခဲ့ပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ေျဖာင့္ခ်က္ဆိုသည္ကိုပင္ ၾကားဖူးသူမဟုတ္ပါ၊ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရသည္ မေပးရသည္တို႔ကို သိရွိနားလည္လိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ၁၇.၆.၂၀၁၂ ညဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးေနာက္ ၂.၇.၂၀၁၂ ေန႔တြင္မွ ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေန႔တြင္လည္း ဦးဘရန္ေရွာင္၏ေရွ႕ေနမွ ၄င္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေရွ႕ေနပါ၀ါရယူခြင့္ေတာင္းခဲ့ရာ စစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္းထို႔ေၾကာင့္ လံုး၀ေတြ႔ခြင့္မျပဳႏိုင္ေသး ေၾကာင္းအေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။

စရဖရံုးႏွင့္ျပည္နယ္အရံရဲတပ္အခ်ဳပ္၌ ထားရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္၌လည္း လံုး၀ေတြ႔ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးအခ်ိန္၌ပါ စစ္ေၾကာဆဲဟုေျပာဆိုလာမႈသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ အားႏွိပ္စက္ထားသည့္ဒဏ္ရာႀကီးမ်ားကို ေကာင္းစြာေတြ႔ရွိသြားမည္ကို ေၾကာက္ရႊံေသာေၾကာင့္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ လူတစ္ဦးအားဖမ္းဆီးျပီးျပီးခ်င္း ၄င္း၏မိသားစုအား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔မွ ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းဆိုပါက လံုး၀ေတြ႔ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေနတို႔မွ အထက္သို႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့၍့ အထက္မွေတြ႔ခြင့္ျပဳရန္ညႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္သာ ျပန္လည္ေတြ႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေန႔ကဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ၄င္း၏ေရွ႕ေနႏွင့္ ဆရာေအာင္ျမတ္ (ဒုကၡသည္ စခန္း တာ၀န္ခံတို႔ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ၄င္းႏွင့္နီးကပ္စြာရဲကေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ျမင္ျမင္ျခင္း ၄င္း၏ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးေဘးႏွင့္ ပါးႏွစ္ဖက္ေပၚတြင္ အနာမက်က္ေသးသည့္ ဒဏ္ရာႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္တြင္ ေသြးေျခဥ ႀကီးတို႔ကိုေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ အလြန္၀မ္းနည္းငိုယိုကာ ၄င္းအား စရဖမ်ားမွျခိမ္းေျခာက္ကာစြပ္စဲြပံုမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ပံုေတြကိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

၄င္းမွရင္အုပ္၊ ၀မ္းဗိုက္၊ ေပါင္မ်ားႏွင့္ ေျခသလံုးမ်ားရွိ အနာမက်က္ေသးသည့္ ဒဏ္ရာႀကီးမ်ားကို ျပသခဲ့သျဖင့္ ေကာင္းစြာျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ေျပာျပခ်က္အရ ၄င္းသည္ျမိဳ႕ေပၚဗံုးေဖာက္ခဲြသူ ျဖစ္ေၾကာင္းစြပ္စဲြခံရေၾကာင္း၊ ၄င္းမွညွင္းဆိုခ်ိန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံစြပ္စြဲခဲ့ရာ ၄င္းသည္ေကအိုင္ေအမဟုတ္ေၾကာင္း ညွင္းဆိုလွ်င္ပိုမိုႏွိပ္စကျ္ခင္း၊ ၄င္းအားျမဳပ္ႏွံရန္ က်င္းတူးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရႊံျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈကိုမခံ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၄င္းသည္ ေကအိုင္ေအစစ္သား လုပ္ဖူးေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ စရဖမ်ားသည္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးကို ၀ိုင္းထိုးႀကိတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေခါင္းေပၚတုတ္ျဖင့္ေသြးထြက္ေအာင္ရိုက္ျခင္း၊ ရင္အုပ္ႏွင့္၀မ္းဗိုက္ေပၚ ေဆးလိပ္မီးျဖင့္တို႔ေပးျခင္း၊ ဓါးေျမွာင္ျဖင့္လွီးေပးျခင္း၊ ေပါင္ႏွစ္ဖက္တြင္ဓါးေျမွာင္ ျဖင့္ေသြးထြက္သံယိုထိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထိုးေပးျခင္း၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအား အဂၤေတ ေပၚတင္ထားေစကာ ေျခသလံုးမ်ားအေပၚ ၀ါးလံုးရွည္တင္ကာ ၀ါးလံုးရွည္ ၏ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ လူႏွစ္ဦးတက္နင္းျခင္း၊ လိမ့္ေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ၆.၇.၂၀၁၂ ေန႔မတိုင္ခင္ ၄.၇.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ စရဖဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္စြာလင္းမွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈစဲြဆိုျပီး ရံုးခ်ိန္းကို ၁၁.၇.၂၀၁၂ ေန႔ သို့ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ ၁၁.၇.၂၀၁၂ ေန႔သည္ တရားလိုအား စတင္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားလိုမလာသျဖင့္ တရားလိုျပသက္ေသ ရဲအုပ္ေအာင္ျမသန္းကိုသာ အမႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၄င္းရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားသူႀကီးထံ (၁) ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား မိမိတို႔၏ပါရဂူဆရာ၀န္ျဖင့္ ေဆးစာစစ္ေဆးရယူခြင့္ျပဳပါရန္၊ (၂) ၄င္း၏ဒဏ္ရာမ်ားအား တရားရံုးမွရံုးမွတ္တမ္းတင္ထားေပးရန္၊ (၃) ၄င္း၏ဒဏ္ရာမ်ားအား ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားရယူခြင့္ျပဳပါရန္၊ စသည့္အခ်က္ (၃) ခ်က္အားေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (၁) ႏွင့္ (၃) အခ်က္မ်ားအားပယ္ခ်ခဲ့ျပီး (၂) အခ်က္ျဖစ္သည့္ဒဏ္ရာမ်ားအား တရားရံုးမွမွတ္တမ္းတင္ထား ေပးရန္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုသာ လက္ခံခဲ့သည္။ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ေန႔ရံုးခ်ိန္းသို႔ တရားလိုလာေရာက္အစစ္ခံခဲ့ပါ သည္။

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s