မိုင္းနား စက္မႈဇုံစီမံကိန္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကန္႕ကြက္

Image

၁၁၊၉၊၂၀၁၂ ရက္ေန႕က ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာက်င့္ပေသာ အစည္းအ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ဗလမင္းထင္တံတားနားရိွ မိုင္းနားရပ္ကြက္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စက္မႈဇုံစီမံကိန္းအား ေဒသခံမ်ားကယေန႕ ၂၄.၉.၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ စီမံကိန္းအပၚေတာင္သူလူထု ဆႏၵခံယူ အခမ္းအနား က်င့္ပခဲ့သည္။

အခုအခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအမ်ားစုမွာ စက္မႈဇုံစီမံကိန္းကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ စီမံကိန္း လုပ္မည့္ ေနရာကို ေရႊ႕ေပးဖို႕ေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုစီမံကိန္းက တရား၀င္ဘာစာမွ မေရာက္ေသးဘာဘူး” ဟုမိုင္းနား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴးကအဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ။

အခုစီမံကိန္းကို ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းေတြ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တစ္ေယာက္ကို မွ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ အခုထိလည္းေဒသခံ နယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား ဤစီမံကိန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘာတစ္ခုအသိေပးျခင္းမျပဳေသးပါ။

“ဒီေခတ္ဒီခါမွာ ျပည္သူနဲ႕အစိုးရဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေခတ္ျဖစ္ေနျပီ။ အစိုးရဘာလုပ္တယ္ဆုိတာ ျပည္သူေတြသိေနရမယ္။ ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုေနတယ္ဆိုတာလည္း အစိုးရေတြ သိေနရမယ္။ အခုလို အေပၚမွာ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ သူတို႕ဟာသူတိုဆုံးျဖတ္ေနတာ။ ဒီဧရိယာထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ျပည္သူေတြ ဘယ္သူမွ မသိရဘူး။ အစည္းအေ၀းလည္း မတက္ရဘူး။ လူထုေတြနဲ႕အတူ တစ္မိန္႕တသံတည္းသြားမွာပါ။ စီမံကိန္းကိုတားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကေတာ့ ေနရာေရႊ႕ေပးဖို႕ပါ။” ဟု ေဒသခံေတြ အေရးကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကို ေဇာင္းလြမ္းကဆိုသည္။

ဒီစီမံကိန္းသည္ ရြာ ၁၇ ရြာ၏ အဓိကစားေသာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုံစီမံကိန္းဧရိယာ ဧကေပါင္း ၄၅၅၂ ဧကျဖစ္ေၾကာင္း ေျမစာရင္းမွ ထုတ္တဲ့ ေျမပုံအရသိသည္။ ထိုေနေျမမ်ားတြင္  ရြာ ၁၇ ရြာမွ ေဒသခံမ်ားက၏ ရာသီေပၚသီးႏွံျခံမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား၊ ဆန္စပါး မ်ား ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္းတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္သို႕စီးဆင္းေနသည္႕ နန္႕ျမင္ ေခ်ာင္း၊ သိဂၤ ီေခ်ာင္း၊ နန္႕ေပါင္ေခ်ာင္းႏွင့္ က၀ါးခ ေခ်ာင္းမ်ားတို႕ရိွသည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းသာ လုပ္ခဲ့ရင္  စက္ရုံမွ အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲသို႕စိမ္႔၀င္သြားမွာျဖစ္ျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ကို မွီခိုေနေသာ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာျပသည္။

“စီမံကိန္းက လွ်ာထားသည့္ အဆင့္ပဲရိွေသးတယ္၊တကယ္လို႕လုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္လည္း ေဒသခံလယ္ေျမပိုင္ရွင္ေတြနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ညိွႏိုင္းျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လဂြ်န္ငန္ဆိုင္းက ေျပာျပသည္။”

အခုစီမံကိန္း ဧရိယာ အတြင္းရိွ လယ္ေျမမ်ားသည္ အခုေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရး၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး မ်ားအတြက္ အဓိက အားထားရာ ေျမေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူတစ္ဦး ကေျပာျပသည္။ ထိုတြင္မက စီမံကိန္း ဧရိယာ၏ တစ္၀က္ခန္႕မွာ အခု ေရလြမ္းမိုးထား ေၾကာင္းသိရသည္။

၁၈၊၉၊၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ကန္႕ကြက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ စတင္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အခု ကန္႕ကြက္လက္မွတ္မ်ား ေဒသခံမ်ား ေရးထိုးလွ်က္ရိွသည္။ ထိုလက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာေစာင္ကို လႊတ္ေတာ္ သို႕တင္ျပမည္ျဖစ္ျပီး။ အကယ္၍ တစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထိ ေပးပို႕သြားဖို႕အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း ကိုေဇာင္းလြမ္း မွ ေျပာျပသည္။ ထိုစက္မႈဇုံ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းေတြ(၁) စက္မႈဇုံစီမံကိန္းဧရိယာ (၂၄၂၀ ဧက) (၂)အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း(၈၂၃) (၃)ကုန္သြယ္မႈဇုန္(၁၃၂၀) မ်ားပါရိွမည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s