ေကအုိင္အုိအစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံု

Jinghpaw Kasa, MKA Sanglang hpawng

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနား မေနာကြင္းရိွ ကခ်င္ရိုးရာႏွင့္ ယဥ္းေက်းမႈေကာ္မတီး ခန္းမေဆာင္တြင္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူလူထုမ်ား (၂) နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံေပး စကားမ်ားကုိ ေကအုိင္အုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားေထာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ KIO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ အေရးပါသည့္ အၾကံညဏ္မ်ားေပးခဲ့ျပီး ဒု-  စစ္ဥိးစီခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ မွလည္း ျပည္သူလူထုမ်ား ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

“ကမာၻကိုေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတာကေတာ့ ကြ်န္တို႔ လူမ်ိဳးေတြဟာ လြတ္လပ္ေရး ကိုၾကိဳက္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာ ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ Political Self Determination ကိုရေအာင္ၾကိဳးစားေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကိုရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်နပ္ျပီ။” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပားၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

UK, US ႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကားမွ လာေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုဟာ KIO ဖက္မွ ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ဗမာအစိုးရ ဖက္မွ ဖိတ္ေခၚသည္ မဖိတ္ေခၚသည္ကုိ မသိရေၾကာင္း ဒီ့အတြက္ေၾကာင္း US၊ UK တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို နည္းလမ္း တက်ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကုလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ ေျပာထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြ်န္ေမာ္ မွ ျပည္သူလူထုကုိ ရွင္းျပသြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s